سنگ نگاره های ایران   Iran Petroglyphs  
     
 
 
     
     
     
 
 
     
 

Valid XHTML 1.0 Transitional
FireFox
Internet Explorer 7

 
     
     
  شباهت طرح روي سفالينه هاي ماقبل تاريخي با سنگ نگاره ها  
     
     
 

 

     شباهت ظاهري و پيامي شگفت انگيز سفال انيميشن شهر سوخته با سنگ نگاره هاي تيمره

شباهت علايم خط تركي باستان با علايم خطي سنگ نگاره هاي كهن ايران كه براي نخستين بار كشف مي شوند

شباهت علايم خط تركي باستان و سر در كليساي پاپ عظم با علايم خطي سنگ نگاره هاي كهن ايران كه براي نخستين بار كشف مي شوند

نقاشي هاي كهن ديواره ي غارها و كوه ها طي هزاره بعد دست مايه هنرمندان سفال و مفرغ مي شوند


علم و دانش هنرهای صخرهای یکی از شاخه های باستان شناسی نوین است که بدون آن دانش و تجربه، تفسیر و تحلیل طرح روی سفالینه ها قیاس به برداشت شخصی می گردد و رویکرد علمی ندارد؛ چرا که طرح روی سفالینه ها اغلب کهن تر و انتزاعی هستند. باستان شناس بدون علم و دانش هنرهای صخره ای، طرح روی سفالینه ها، دست بافت ها، پلاک ها و... را قضاوت تجردی می کند و حاصلی علمی در بر نخواهد داشت. در تفسیر و تحلیل آثار باستانی درک و شناخت سبک های هنری اثر مکشوفه نیز بسیار یاری گر در تحلیل و تفسیر علمی است.

نقش بزكوهي با ابعاد بسيار بزرگ و با مضاميني مشخص كه در هزاره هاي  بعد الگوي هنرمندان سفالگر گرديده است.

پيوستگي هنر سنگ و سفال در جيرفت. براي مقاله  و رمز گشايي از طرح هاي روي سفال ها و سنگ هاي صابوني مكشوفه در جيرفت، مطالعه سنگ نگاره هاي به مراتب كهن تر جيرفت اجتناب ناپذير است

شباهت بعضي طرح هاي روي سفالينه هاي سگز آباد بويين زهرا با نقوش  كهن سنگ نگاره هاي آن ديار

اين سير تحول و تطورهنر كهن، فقط در ايران قابل رصد است  و در هيچ جاي دنيا بديلي براي آن متصور نيست كه از نقاشي هاي 40000 سال پيش از درون غارها آغاز شود و تا يك جانشيني  به عنوان طرح روي  سفالينه ها، مفرغ كاري ها، دست بافت ها و هم اكنون بر روي دست زنان عشاير همان نقوش كهن خالكوبي شوند؟

 

خالكوبي نقش بزكوهي ( نماد ايران باستان و ناجي ماري و ماريانه) بر روي دست زنان عشاير لرستان بدون اينكه از مضمون آن اطلاع دقيق داشته باشند؟!

پيكره هايي كه شبيه آنها به مراتب كهن تر و فراوان تر در كوه ها و غارهاي ايران هم قابل ديدن است

رقص هاي آييني و جادويي كهن در ميان نقوش سنگ نگاره هاي ايران ( 12000 سال ) پيش و طرح سفال ها ( 6000 سال)  پيش

نقاشي هاي درون غار ها و كوه چنان الهام بخش هنرمندان سفال و پيكره ساز بوده كه در نگاه نخست تصور مي شود آنها را يك هنرمندان طي هزاران سال خلق كرده است!!

ايرانيان باستان با يوز ايراني نزديكي خاصي داشته اند، تا جايي كه اين حيوان چابك و تيز رو را اهلي مي كردند و با آن شكار مي كردند.

علم و دانش هنرهای صخرهای یکی از شاخه های باستان شناسی نوین است که بدون آن دانش و تجربه، تفسیر و تحلیل طرح روی سفالینه ها قیاس به برداشت شخصی می گردد و رویکرد علمی ندارد؛ چرا که طرح روی سفالینه ها اغلب کهن تر و انتزاعی هستند. باستان شناس بدون علم و دانش هنرهای صخره ای، طرح روی سفالینه ها، دست بافت ها، پلاک ها و... را قضاوت تجردی می کند و حاصلی علمی در بر نخواهد داشت. در تفسیر و تحلیل آثار باستانی درک و شناخت سبک های هنری اثر مکشوفه نیز بسیار یاری گر در تحلیل و تفسیر علمی است.

 

مولاژ كهنترين خط ايران Linear (ق2300 ق.م - پيش ايلامي) كه در تيمره كشف شده و رد پاي آن علايم در پليسكا، وارنا و شومن بلغارستان هم ديده مي شود و  هم اكنون در مجموعه فرهنگي تاريخي كاخ نياوران است.

محل: كتيبه اصلي: تيمره ( خمين)         كشف و عكس: محمد ناصري فرد        تاريخ: بهار 1387

 

علايم خط پيش ايلامي مكشوفه در بلغارستان كه ريشه در ايران باستان دارد.

 
     
     
  جستجو  
     
     
 
Loading
 
     
     
  فروش کتاب:  
     
     
 

سنگ نگاره هاي ايران

زبان مشترك جهاني 

 
     
     
  Iran Petroglyphs ,Universal Common language  
     
     
 
 
 
     
 
 
     
  سنگ نگاره های ایران Iran Petroglyphs - کليه حقوق اين وب سايت محفوظ می باشد