سنگ نگاره های ایران   Iran Petroglyphs  
     
 
 
     
     
     
 
 
     
 

Valid XHTML 1.0 Transitional
FireFox
Internet Explorer 7

 
     
     
  شباهت سنگ نگاره هاي ايران با ديگر نقاط جهان  
     
     
 

z

 

 

Other parts of the world & Iran's Carvings (petroglyphs)

 

شباهت نقش انسان سنگ نگاره هاي تيمره با نقش انسان سنگ نگارهاي مكشوفه در مجموع الجزاير هاوايي، بقدري از منظر شباهت هاي ظاهري و پيام ها به يكديگر همگون هستند كه گويي يك نفر طي هزاره ها آنها را خلق كرده است. اين پيوستگي هاي درهم تنيده سنگ نگاره هاي تيمره با ديگر نقاط جهان، فصل جديدي از چرايي ها و شگفتي ها بر سنگ نگاره هاي تيمره مي گشايد. مباني هنر، انسان شناسي و زيباشناسي همگون كه شايد نشان از قلمرو فرهنگي مردماني از فلات ايران تا ديگر نقاط جهان داشته باشد؛ روندي كه براي نخستين بار در ايران و جهان رخ مي نمايد.
 
 
رد پاي سنگ نگاره هاي ايران (تيمره 2300 ق.م) تا روي تسبيح هاي درون كليساهاي نقاط مختلف دنيا!

 

The symbol IYI is to be found more than 50 times in Pliska and Preslav, 157 times for Bulgaria altogether. The exhibit from above left is stored in the historical museum of Shumen. The plate was found in the old capital Pliska.  & Upper right picture – an ProtoElamite inscription, (2300 B.C.) Niavaran Historical complex. The Rosette from Pliska is an ancient Bulgar bronze artifact found in Pliska, Bulgaria in 1961. The Rosette is dated to the 7th-9th century. It measures around 6 cm in diameter. The Rosette itself is a seven-beam star–medallion with Proto-Bulgar signs on it. On the back of the medallion is carved the Protobulgarian symbol IYI.

https://vieilleeurope.wordpress.com/page/3

 https://www.facebook.com/media/set/…

شباهت اين علايم نمادين دركشورهاي بلغارستان ( گل نوشته ها، پرچم، كلاه، قبرخان كوبارت امپراطور بلغارستان، كتيبه سنگي وارنای، كتيبه پليسكا، نقاشي ديوار كليسای ايوانف)، ايتاليا(  سر دركليساي پاپ اعظم ، سنت آنتوني پادوا كليسای كاتوليك روم) ، سكه هاي مكشوفه در جنوب انگلستان و در كشورهاي ترك زبان ( تركيه، مغولستان، قزاقستان، جمهوري آذربايجان و... ) شناخته شده و قابل احترام است و شبيه آن علايم متعدد در قالب خط سطري ProtoElamite )  2300ق.م در ايران  (تيمره، كوه هاي اطراف خمين و گلپايگان ) هم متعدد ديده مي شود كه مولاژ دوتا از كتيبه ها در كاخ نياوران است.

هنرهاي صخره اي ماقبل تاريخي؛ مباني هنر بشري محسوب مي شوند و جوامعي كه از هنرهاي كهن خود بي اطلاع و بي بهره باشد، نمي تواند آثـار هنري ريشه دار و بومي خلق كند. پابلو پيكاسو )Pablo Ruiz y Picasso (اسپانيايي )۱۸۸۱ (بخوبي اين اصل را در كارهاي خود رعايت كرده و شايد رمز موفقيت و چهره شدن آن پيروي از همين اصول بوده است. رد پاي يكي از نمادهاي)2300 ق.م ( كهن هنرهاي صخره اي ايران ) تيمره( در ميان آثار هنري )2 ( وي با پيام و مضاميني همگون به چشم مي خورد!
كشف و عكس: محمد ناصري فرد --- تاريخ : پاييز 1392

 Old Europe-   beauty is in the eye of the beholder …        زیبایی در چشم بیننده است ...

نقش نمادهايي كه در ميان سنگ نگاره هاي كهن ايران به فراواني به چشم مي خورد و تاكنون كسي متوجه اين علايم خطي و نمادين كهن نبوده، بعضي از محققين اروپايي ردپاي علايم نمادين مذكور را در كشورهاي اروپايي، قفقاز و آسياي ميانه بررسي كرده اند و استناد هاي خود را به نمونه هاي مكشوفه در ايران داده اند.
محل : كتيبه و علايم خطي: تيمره - كشف و عكس : محمد ناصري فرد - تاريخ كشف : بهار   1387

Resemblance petroglyps Iran With America

Resemblance petroglyps Iran With America

Resemblance petroglyps Iran With Libya

Resemblance petroglyps Iran With Australia

Resemblance petroglyps Iran With British

Resemblance petroglyps Iran With Spain

Resemblance petroglyps Iran With Sweden

Resemblance petroglyps Iran With America

Resemblance petroglyps Iran With Italy

Resemblance petroglyps Iran With Azerbaijan

Resemblance petroglyps Iran With Other partsof the world

علايم خط سطري مكشوفه در تيمره و اسفراين كه شبيه آنها در عربستان و ديواره هاي كاخ بلقيس در يمن هم به چشم مي خورد، مي تواند نشان از يك ريشه مشترك داشته باشد؟

Symptoms similar line in Iran ،Yemen and Saudi Arabia

ارابه چهار چرخ ايران (4000 ق.م) و سومر (2500ق.م ) مشابه هم..

ارابه آتشين ايران وصحراي ليبي شبيه يكديگر!

 
     
     
  جستجو  
     
     
 
Loading
 
     
     
  فروش کتاب:  
     
     
 

سنگ نگاره هاي ايران

زبان مشترك جهاني 

 
     
     
  Iran Petroglyphs ,Universal Common language  
     
     
 
 
 
     
 
 
     
  سنگ نگاره های ایران Iran Petroglyphs - کليه حقوق اين وب سايت محفوظ می باشد