سنگ نگاره های ایران   Iran Petroglyphs  
     
 
 
     
     
     
 
 
     
 

Valid XHTML 1.0 Transitional
FireFox
Internet Explorer 7

 
     
     
  گربه سانان  
     
     
 

 

petroglyphs around Teimareh-Iran

( strange cats )

نقوش گونه هاي متعددي از گربه سانان عجيب كه سه پنجه دارند و بدن آنها پوشيده از زره و پوزه هاي منقاري شكل دارند. شايد گونه هايي از گربه سانان عصر يخبدان، همچون ببرهاي تاسماني باشند كه حدود 6000 سال پيش نسل آنها منقرض شده .است 

نقوش گربه ساناني عجيب كه سه پنجه دارند و بدن آنها پوشيده از زره و پوزه هاي منقاري شكل دارند. شايد گونه هايي از گربه سانان عصر يخبدان، همچون ببرهاي تاسماني باشند كه حدود 6000 سال پيش نسل آنها منقرض شده .است

 
     
     
  جستجو  
     
     
 
Loading
 
     
     
  فروش کتاب:  
     
     
 

سنگ نگاره هاي ايران

زبان مشترك جهاني 

 
     
     
  Iran Petroglyphs ,Universal Common language  
     
     
 
 
 
     
 
 
     
  سنگ نگاره های ایران Iran Petroglyphs - کليه حقوق اين وب سايت محفوظ می باشد