سنگ نگاره های ایران   Iran Petroglyphs  
     
 
 
     
     
     
 
 
     
 

Valid XHTML 1.0 Transitional
FireFox
Internet Explorer 7

 
     
     
  نمادها و نشان ها  
     
     
 


نمادها و نشان هايي بااسرار خاص كه بعضا شباهت ها و مضامين جهاني دارند

 

کشف نقاشی های درون غارها و کوه های ایران و درک پیام ها و چرایی آنها، نگاه به گذشته بشر را متحول می کند. 

نقوش دو انسان با دستاني باز و به حالتي شبيه به نيايش و زايده هايي در ميان پاي هاي آنها !  يكي در كوه هاي ايالت يوتا در امريكا و
 ديگري در كوه هاي بلوچستان در گُشت، بعضي كارشناسان و سازمان ناسا، آنها را نشان از انسان هاي فرا زميني مي دانند (Ufo- E.T).

تخته سنگي با نقوش متعدد كه از همه جالب تر نقش پنجه ي دست Handprint است كه شبيه آن در اكثر نقاط جهان هم كشف شده و در هزاره هاي قبل اغلب كاركرد آييني داشته اند - 

سيستان و بلوچستان       تاريخ زمستان 93          كشف و عكس : محمدرفیع حسینGosht  محل : شهرستان گُشت

نقشه هاي پنجه ي پا كه در ميان سنگ نگاره هاي ايران و جهان به چشم مي خورد. در هزاره هاي قبل كاركرد آييني داشته و امروزه  هم هرجا كه چنين آثاري كشف شده اغلب در نزد مردم به قدگاه معروف است.

سيستان و بلوچستان       تاريخ زمستان 93     كشف و عكس : محمدرفیع حسینGosht  محل : شهرستان گُشت

تخته سنگي كه طي هزاران سال توسط هنرمندان متعدد پر از نقوش گوناگون شده كه هر كدام حاوي پيام و بيان انديشه اي است. از همه جالب تر نقش دست Handprint  و  نقش پا Footprint است كه در نقاط مختلف دنيا هم كشف شده اند، شگفت آنكه از نظر شباهت هاي ظاهري و مضامين پيامي شبيه يكديگرند، بطوري كه گويي يك هنرمند همه ي آنها را در نقاط مختلف دنيا خلق كرده است.  در اين محل از دوره هاي كهن مراسم آييني اجرا مي شده و كشف اين اثار متعدد در كوه هاي اطراف گُشت نشان از آن دارد؟! 

Hand Print or Foot Print : ceremonial signature or prayer
 
 محل : شهرستان گُشت  Gosht سيستان و بلوچستان --     تاريخ زمستان 93  --     كشف و عكس :  دوست خوبم محمدرفیع حسین.

 

تخته سنگي كه سطح آن پر از نقوش مختلف است و بيشترين آنها نقطه نگاره هاست كه براي رخدادنگاري، گاهشماري و ... كاربرد داشته است

محل كشف:  كوه هاي شهرستان گُشت سيستان و بلوچستان           كشف و عكس : محمدرفیع حسین

نقش انساني كه به حالت نيايش و احترام دستها بر سينه دارد، در هزاره بعد پيكره هايي هم گون آنها در معابد نقاط مخلف ايران  و بين النهرين ساخته مي شود

محل: تيمره        كشف و عكس : محمد ناصري فرد

فنجان نماها كهن ترين دستكندهاي بشري اند كه شبيه آنها در نقاط مختلف ايران و جهان كشف شده و تقريبا در نقاط مختلف جهان كاركردهاي همگون داشته اند. جالب آنكه اخيرا بعضي از پژوهشگران آنها را نمونه هايي از كد گذاري هاي ايتي ها  در سراسر جهان مي دانند؟ 

   - cupmark

محل كشف: تيمره        كشف و عكس روزبه بهرامي

IYI  symbol of Iran

نمادي كه در خيلي از كشورهاي جهان شناخته شده است و در ايران كسي جايگاه و اسرار آن را نمي داند

محل : تيمره      كشف و عكس : محمد ناصري فرد

نماد سردر كليسايي در بلغارستان كه از نماد كهن ايراني گرفته شده است. 2300 ق.م، مسيح، مادرو خوهرش ماريانه-  K

نماد مكشوفه در شهركرد- ابراهيم كريمي

نماد سردر كليساي پاپ عظم در رم كه از نماد كهن ايراني گرفته شده است. 2300 ق.م، مسيح، مادرو خوهرش ماريانه.

IYI-IYI  symbol of  Iran

 

نقش مجموعه اي از علايم خطي ( چهار تا) كه هنرمند با زيبايي تمام از آنها نقشي همگون به گل يا خورشيد خلق كرده. مضمون اين علامت خطي براي انسان هاي آن دوره شناخته شده بوده است و از منظر نماد شناسي، اغراق و تاكيد بر منظور هنرمند شده است (هميشه مانا باشي) . از اين نمونه ها متعدد در ميان سنگ نگاره هاي ايران مي بينيم. بعضي از باستان شناسان آنها را خورشيد ناميده اند كه تشخيص درستي نيست. البته مضمون آن علامت خطي هم اكنون تا اندازه اي رمز گشايي شده ( درخت زندگي و مانايي)و جزو علايم خطي سطري مي باشند. دركنار اين علايم خطي نقوش انسان و گياه مقدس هوم نيز ديده مي شود، همان گياهي كه روي سفال معروف انيميشن شهر سوخته هم به چشم مي خورد. جالب آنكه شبيه آن در افغانستان، آسياي ميانه و قفقاز نيز كشف شده است.   محل : سراوان از توابع سيستان و بلوچستان-  كشف و عكس:    Pictographs of Sravan
 

 

نگارگران عهد باستان آثاري خلق كرده اند كه با توجه به مسافت هاي بسيار دور
ازهم، داراي شباهت هاي ظاهري و پيامي انكار ناپذيري هستند؟!

 
     
     
  جستجو  
     
     
 
Loading
 
     
     
  فروش کتاب:  
     
     
 

سنگ نگاره هاي ايران

زبان مشترك جهاني 

 
     
     
  Iran Petroglyphs ,Universal Common language  
     
     
 
 
 
     
 
 
     
  سنگ نگاره های ایران Iran Petroglyphs - کليه حقوق اين وب سايت محفوظ می باشد