سنگ نگاره های ایران   Iran Petroglyphs  
     
 
 
     
     
     
 
 
     
 

Valid XHTML 1.0 Transitional
FireFox
Internet Explorer 7

 
     
     
  ارزش سنگ نگاره ها در دنيا  
     
     
 

 

موزه هاي هنرهاي صخره اي از ارزشمندترين شاخصه هاي باستان شناسي هنر محسوب مي شوند.  موزه Rock Art  در سوئد
Lecture
 
 
Fieldwork
 
 
Photography
 
Photography
Photography
Rubbing
 
Rubbing
Rubbing
Rubbing
 
Painting
 
Painting
painting
 
Painting
 
Painting
 
Registration
 
Registration
 
 
http://www.rockartscandinavia.com/photogallery.php?photo_id=74
 
     
     
  جستجو  
     
     
 
Loading
 
     
     
  فروش کتاب:  
     
     
 

سنگ نگاره هاي ايران

زبان مشترك جهاني 

 
     
     
  Iran Petroglyphs ,Universal Common language  
     
     
 
 
 
     
 
 
     
  سنگ نگاره های ایران Iran Petroglyphs - کليه حقوق اين وب سايت محفوظ می باشد